tarieven

Met ingang van 1 juli 2023:

€ 60,= per sessie
€ 50,= kennismakingsgesprek

€ 70,= gezinsbegeleiding
€ 80,= per uur voor bedrijven, scholen etc.

Vaak kan er een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd worden om de kosten te vergoeden, met name bij de rouwbegeleiding van kinderen.
Bij verwijzing door een werkgever, bedrijfsarts of ARBO arts worden de kosten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever.

bloem